Sevilla (Compañía Española de Tráfico Aéreo), 1921