La llegenda desenvolupada per una múltiple autoritat literària llatina evoca la fundació de Roma a partir d'Enees, fill d'Anquises i Afrodita, gendre del rei Príam, el qual, fugint de la destrucció de Troia, s'establí al Laci, on el seu fill Ascani fundà la ciutat d'Alba, de tal manera que la mare dels bessons Ròmul i Rem era descendent del reis d'aquesta ciutat. (Gerard Marí Brull, 2004: 17, 65)