presidente de Cundinamarca, 1813-4

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit