Exposició Internacional de Barcelona (1929): Palau Nacional: La sumptuositat atorgada a l'edifici es traduí en la distribució interior, on dos cossos laterals, així com les plantes subterrànies, es van destinar a l'exposició "El Arte en España", i el cos central a funcions de tipus representatiu: actes, sopars, festes. La planta primera estava destinada a dependències d'ús reial.

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit