Den Haag, 1909 - Baarn, 2004

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit