La violència ho va ser quasi en el seu estat natural, però en la mesura que responia a la brutalitat blanca tenia, malgrat tot, una diferent significació. Violències: desfilades amb exhibició d'armes, assassinats de bòfies, robatoris de bancs, els Panteres Negres s'havien d'obrir al món amb bretxes i incisions, amb sang. Van venir al món tot produint l'esglai i l'admiració. (Jean Genet, 1988: 364)

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit