El 28 d’octubre de 1848, una gran gentada acompanya el viatge inaugural del ferrocarril des de Barcelona fins a Mataró amb les seves salutacions i aplaudiments. Es celebren tres actes solemnes, un a l’estació de Barcelona, un altre a la de El Masnou i un tercer a la de Mataró, en presència d’una comitiva d’autoritats, mentre la multitud entusiasta omple tots els voltants.

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit