painter, 1988

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit