painter, 1536

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit