Sevilla, 1806 - Madrid, 1857

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit