presidente, 1960-1961

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit