salmón del Atlántico

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit