Madrid, 1877 - Madrid, 1956

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit